Klantervaringen

Gerard Paardekooper, directeur basisschool Toermalijn, Den Haag

Ellen is sinds 2009 aan onze basisschool Toermalijn verbonden voor de implementatie van ontwikkelingsgericht onderwijs.

We zijn met het hele team van start gegaan onder haar begeleiding. Gaandeweg bleek het nuttig, te bezien of de competenties van leden van het managementteam (MT) op een juiste wijze werden ingezet. De slagkracht van het MT blijkt essentieel in ons proces. Uiteindelijk heeft dat tot bepaalde mutaties geleid. Dat was niet voorzien, maar Ellen daagt ons uit ook de voorwaardelijke aspecten van het proces in kaart te brengen, om die samen met ons opnieuw vorm te geven, waar nodig.

Op zeker moment besloten we nog een heel ander gesprek met elkaar te voeren. Dat hebben we gedaan met het gehele team op een studiedag rond het thema de professionele cultuur. Het is een uitstekende dag geworden waar we met enthousiasme aan terug denken en die ons ook daadwerkelijk vooruit heeft geholpen als team. Prikkelende werkvormen, reflectie en gesprek – in een veilige sfeer, ook waar het soms wat spannender is – dat zijn de kernwoorden waarmee ik Ellens interventies zou karakteriseren.

Ellen ziet kans om met een scherp oog voor de processen steeds tussen twee niveaus te switchen: de directe, onderwijsinhoudelijke en de meer generieke, voorwaardelijke. Dat is voor mij essentieel in onze schoolontwikkeling: steeds over de grenzen van het directe proces heen kijken en zien wat zich daar omheen afspeelt. Dat biedt ons als team de gelegenheid een groei door te maken die dieper gaat dan het innovatie-thema alleen.

Grenzeloos Leren, vandaar.